OSOCOR RESIDENCE OSOCOR RESIDENCE
ПРАВИЛА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ OSOCOR RESIDENCE


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила (далі - «Правила») регулюють відносини між Відвідувачем і ТОВ «ОСОКОР» далі - «Виконавець», щодо послуг які надаються на території готельно-ресторанного комплексу Osocor Residence (надалі - Комплекс).

1.2. Ці Правила визначають порядок відвідування території Комплексу під час проведення культурно-розважальної події (надалі – Захід), та є обов’язковими для всіх Відвідувачів закладу. Дорослі, які супроводжують дітей, зобов'язані забезпечити дотримання цих Правил дітьми.

1.3. Відвідувач, що порушує ці Правила може бути вилучений з території Комплексу, та/або обмежений в доступі на Захід без компенсації вартості придбаного квитка. Відвідувач, купуючи квиток на Захід, підтверджує свою беззастережну згоду з умовами цих Правил та зобов'язуються відмовитися від будь-яких претензій до адміністрації Комплексу, що виникають в силу обставин які мали місце бути через порушення Відвідувачем цих Правил.

1.4. Ці Правила є публічною офертою і можуть бути прийняті Відвідувачем тільки шляхом приєднання до них в цілому (акцептом), шляхом вчинення конклюдентних дій.

1.5. Відвідувач Комплексу зобов'язаний ознайомитися з цими Правилами до придбання квитків на відвідування Заходу. Відвідувач зобов'язаний дотримуватися положень цих Правил перебуваючи на території Комплексу. Положення цих Правил діють протягом всього строку перебування Відвідувача на території Комплексу.

1.6. Купуючи квиток на Захід Відвідувач дає свою повну і безумовну згоду на дотримання Правил та зобов'язується їх беззаперечно виконувати, а також виконувати законні вимоги персоналу Комплексу. Будь-яке порушення цих Правил або вимог персоналу Комплексу, допущений Відвідувачем, розцінюється адміністрацією Комплексу як одностороння відмова Відвідувача від договору на надання послуг, що тягне за собою його розірвання без компенсації Відвідувачу Заходу вартості вхідного квитка, при цьому Відвідувач Заходу втрачає право на пред`явлення будь-яких претензій до адміністрації Комплексу. Відвідувач зобов'язаний зберегти квиток до моменту закінчення Заходу і виходу за територію Комплексу.

1.7. Відвідувач надає згоду Виконавцю на використання своїх персональних даних, а також персональних даних третіх осіб, зазначених Відвідувачем, які отримані Виконавцем в процесі оформлення квитка на Захід. Відвідувач гарантує і несе відповідальність за те, що надані ним дані є достовірними.

1.8. З метою забезпечення безпеки та запобігання терористичним актам, Відвідувач зобов'язаний на вимогу адміністрації Комплексу пред'явити для огляду особисті речі. У разі відмови Відвідувача від огляду особистих речей адміністрація Комплексу має права відмовити такому Відвідувачу в допуску на Захід та/або територію Комплексу. У випадку виявлення серед особистих речей Відвідувача будь-яких з можливих видів зброї, колючих, ріжучих предметів, а також засобів самооборони на територію Комплексу не допускаються.

1.9. Відвідувач має право перебувати на території Комплексу тільки у встановлені години роботи. Години роботи Комплексу вказуються на офіційному сайті Комплексу.2. ПРАВА ВІДВІДУВАЧІВ КОМПЛЕКСУ

2.1. Відвідувач має право на отримання всіх послуг Комплексу належної якості.

2.2. Відвідувач, при необхідності, має право отримати додаткові роз'яснення Правил від обслуговуючого персоналу Комплексу.

2.3. Відвідувачі можуть користуватися іншими правами, передбаченими цими Правилами.3. ОБОВ’ЯЗКИ ВІДВІДУВАЧІВ КОМПЛЕКСУ

3.1. Нести повну відповідальність за шкоду, заподіяну майну Комплексу через злий намір чи необережність відповідно до умов договору-оферти на надання послуг і даними Правилами.

3.2. Нести повну відповідальність за шкоду, завдану іншим Відвідувачам та/або їх майну.

3.3. У разі втрати або викрадення майна Відвідувача, Відвідувач зобов'язаний відразу повідомити про це адміністрацію Комплексу.4. ЗАБОРОНА ВІДВІДУВАННЯ

4.1. Відвідування Комплексу заборонено:

4.1.1. особам, з ознаками алкогольного та/або наркотичного сп’яніння.

4.1.2. особам, поведінка яких може становити загрозу порядку, безпеці, гігієнічному стану Комплексу, або суперечить прийнятим в суспільстві правилами поведінки;

4.1.3. особам, які намагаються пронести спеціально виготовлені або пристосовані предмети і речовини, використання яких може становити загрозу життю та здоров'ю Відвідувачів або спричиненню матеріальної шкоди Відвідувачам та майну Комплексу;

4.1.4. особам, з тваринами;

4.2. Відвідування Заходу заборонено:

4.2.1. особам, яким заборонено вхід на територію Комплексу відповідно до п. 4.1. Правил;

4.2.2. особам без квитка та/або іншого документа, що підтверджує право на відвідування Заходу;

4.2.3. Особам які не досягли 16-річного віку;5. НА ТЕРИТОРІЇ КОМПЛЕКСУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

5.1. На території Комплексу заборонено вживати алкогольні напої особам, які не досягли 18-річного віку.

5.2. Перебувати на території Комплексу з тваринами.

5.3. Приносити з собою і вживати на території Комплексу продукти харчування і напої, в тому числі. алкогольні.

5.4.Забороняється проносити на територію Комплексу вогнепальну, пневматичну, електрошокову, газову, метальну, сигнальну, холодну зброю і подібні за конструкцією до них вироби, складові частини і компоненти зброї, боєприпаси, їх імітатори і муляжі, вибухові речовини і вибухові пристрої, їх макети, піротехнічні вироби, сильнодіючі хімічні речовини, а також інші предмети і речовини, які можуть становити загрозу життю та здоров'ю людей, завдати матеріальної шкоди фізичним особам, майну Комплексу, перешкоджати проведенню розважальних заходів.

5.5. Смітити на території Комплексу.

5.6. Відвідувачам забороняється застосовувати будь-які дії, які можуть призвести до пошкодження обладнання та майна Комплексу.

5.7. Вчиняти дії, які можуть загрожувати безпеці Відвідувача або безпеці інших людей, спричиняти ризик отримання травми, каліцтва, шкоди.

особам

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

6.1. У разі втрати або пошкодження майна Комплексу з вини Відвідувача, він зобов'язаний відшкодувати завдані збитки, а також понести відповідальність за інші допущені ним порушення відповідно до чинного законодавства України.

6.2. За шкоду, завдану Комплексу, майну, що знаходиться в ньому, майну та/або здоров'ю Відвідувачів, Відвідувач несе відповідальність в установленому законодавством України порядку.

6.3. Відвідувач, якому завдано майнової та/або немайнової шкоди, зобов'язаний негайно повідомити про це адміністрацію Комплексу із зазначенням місця, часу, обставин події та осіб, які були свідками події. При недотриманні Відвідувачем даної умови в подальшому пред'явлені скарги і претензії відносного завданої здоров'ю та/або майну шкоди, розгляду не підлягають.

6.4. Адміністрація Комплексу не несе відповідальності за збереження особистих речей або ювелірних прикрас Відвідувачів, залишених в індивідуальних шафках, а також речей, залишених без нагляду, або за те, що вони були загублені та/або знищені під час Заходу. Відвідувач самостійно відповідає за збереження особистих речей і цінностей, залишених ним на території Комплексу.

6.5. Відвідувач дає згоду на дотримання цих Правил і несе повну відповідальність за їх порушення відповідно до цих Правил та чинного законодавства України. Недотримання Правил відвідування Комплексу є підставою обмеження Відвідувачу доступу на територію Комплексу, без будь-якого грошового відшкодування.

6.6. Претензії, пов'язані з недоліками наданої послуги, можуть бути пред'явлені Відвідувачем тільки в письмовому вигляді при прийнятті наданої послуги або в ході її надання. Порядок і строки задоволення претензій Відвідувачів регулюються законодавством України.

6.7. У разі порушення встановлених Правил адміністрація Комплексу має право відмовити в наданні послуги, перервати надання послуги без відшкодування її вартості.7. ПОРЯДОК ДІЙ ВІДВІДУВАЧІВ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

7.1. У разі виникнення надзвичайних аварійних ситуацій Відвідувачі не повинні піддаватися паніці.

7.2. Відвідувачі повинні чітко виконувати команди персоналу Комплексу, при евакуації використовувати плани, схеми і покажчики, розміщені на території Комплексу.

7.3. За вказівкою персоналу Відвідувачі повинні залишити територію Комплексу використовуючи в тому числі аварійні виходи.

7.4. Залишаючи територію Комплексу Відвідувачі повинні дотримуватися спокою, не бігти, не створювати тисняви в аварійних виходах.8. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. Повернення коштів за Квиток здійснюється адміністрацією Комплексу у випадках визначених чинним законодавством України.

8.2. Повернення коштів за квитки на Захід проводиться тільки у випадках скасування (відміни) Заходу.

8.3. У разі якщо покупка квитка на Захід відбулася через третю особу – уповноважену діяти на підставі укладених договорів з адміністрацією Комплексу та/або організатором Заходу з оформлення та продажу квитків на Захід (надалі – Агент), Відвідувач зобов’язується заповнити форму на головній сторінці сайту Агента в розділі Повернення квитків та надати згоду на обробку персональних даних.

8.4. Повернення грошових коштів Відвідувачу відбувається після надання повної інформації Відвідувачем, що складається з: фото та/або скан-копії квитка (квитків), реєстраційного номеру облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ІПН) особи, банківських реквізитів отримувача, що звертається, а також копію документа, що підтверджує особу.

Отправлено, ожидайте звонка!
Оставить заявку