OSOCOR RESIDENCE OSOCOR RESIDENCE
Договір оферти

Загальні положення
1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ФОП АРНАУТ ВЛАДІСЛАВ ВЛЕРІЙОВИЧ, далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу квитків дистанційним способом, тобто через Веб-сайт, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://t.me/OSOCORbot (далі – «Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу квитків, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Квиток» – документ встановленої форми, який підтверджує право особи, яка його пред'являє, на отримання послуг, що є предметом професійної діяльності організації, яка випустила в обіг (емітувала) цей квиток;
* «Веб-сайт» – сукупність вебсторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
* «Продавець» – компанія, яка реалізує квитоки, представлені на Інтернет-сайті.
* «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку квитків, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору
3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця квиток, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти квиток на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж квитків на Веб-сайті, в тому числі:
– добровільний вибір Покупцем квитків на Веб-сайті;
– самостійне оформлення Покупцем замовлення на Веб-сайті;
– оплата Покупцем замовлення, оформленого на Веб-сайті;
– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який квиток, представлений на Веб-сайті і наявний.
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в кількості від однієї до дев'яти одиниць.

Порядок оплати замовлення
Безготівкова система оплати
5.1. Оплата здійснюється за допомогою безготівкової системи Liqpay.
5.2. При не надходження коштів Веб-сайт залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення
6.1. Доставка квитків здійснюєтся методом передачі в електронному вигляді після отплати та надсиланням електронної копії на Email вказаний підчас безпосередньої покупки.
6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України, а саме чек від компанії Liqpay яка відповідає за транзакцію коштів.

Права та обов’язки сторін:
7.1. Продавець має право:
– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2. Покупець зобов’язаний:
– своєчасно оплатити та отримати квиток на умовах цього договору.
– використовувати квиток згідно з інструкцією.
7.3. Покупець має право:
– придбати квиток на сайті на Веб-сайті;
– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
– за незначну невідповідність кольорової гами чи вигляду квитка, що може відрізнятися від оригіналу квитка виключно через різну кольорову передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;
– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки квитка), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способми.
8.5. Продавець звільняється від виконання умов цього договору, у разі невиконання Покупцем усіх настанов, приведених в інструкції, яку Покупець отримує разом з квитоком.
8.6. Продавець, звільняється від відповідальності за результат використання елайнерів, при недотриманні правил використання елайнерів Покупцем, вказаних в інструкції, яку Покупець отримає разом з квитоком.
8.7. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови
9.1. Веб-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://t.me/OSOCORbot
9.2. Веб-сайт створений для організації дистанційного способу продажу квитків через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати квитка) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Покупцем оформленого на Веб-сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
9.6. Використання ресурсу Веб-сайту для попереднього перегляду квитка, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Веб-сайт використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки квитка, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення квитка належної якості
10.1. Повернення квитка в Веб-сайт проводиться згідно чинного законодавства України.
10.2. Повернення квитка в Веб-сайт проводиться за рахунок Покупця.
10.3. При поверненні Покупцем квитка належної якості, Веб-сайт повертає йому сплачену за квиток грошову суму за фактом повернення квитка.

Термін дії договору
11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки квитка, шляхом повернення грошових коштів.
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.
Звертаємо вашу увагу, що Веб-сайт Osocor на офіційному інтернет-сайті https://t.me/OSOCORbot має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації квитка.

Адреса та реквізити
ФОП АРНАУТ ВЛАДІСЛАВ ВЛЕРІЙОВИЧ
який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2010350000000023393 від 01.08.2021).
Платник на спрощеній системі оподаткування, група 2, не платник ПДВ.
Контактний телефон: +38 063 790 50 59

Отправлено, ожидайте звонка!
Оставить заявку